جنجال مسلمان شدن یک دختر یهودی در اسراییل و

جنجال مسلمان شدن یک دختر یهودی در اسراییل 

بین سال های 2005 تا 2007 حدود 306 شهرک نشین یهودی رسما از دین یهود خارج شدند. از این تعداد 249 نفر دین مبین اسلام و 48 نفر دین مسیحیت را برای خود انتخاب کردند. به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از سرزمین های اشغالی حاکی از آن است که مسلمان شدن یک دختر یهودی، موجب به وجود آمدن جنجال در رژیم صهیونیستی شده است.

گفتنی است این جنجال هنگامی به وجود آمد که این دختر تازه مسلمان شده، خبر اسلام آوردنش را رسما اعلام کرد. در پی اعلام این خبر، رسانه ها و مطبوعات مختلف صهیونیستی به ویژه "یدیعوت آحارنوت" وی را به باد انتقاد گرفته و او را مورد حمله قرار دادند.

قابل ذکر است این دختر تازه مسلمان شده که تنها 20 سال سن دارد، اکنون در شهر "یافا" در کنار یک خانواده مسلمان زندگی می کند. او حدودا از یک سال پیش مطالعات و بررسی های خود برای تغییر دینش را آغاز کرد اما در نهایت مدتی پیش به دین مبین اسلام گروید. 
به گفته خودش، اولین بار هم از طریق یک پسر مسلمان با دین اسلامی آشنا شد. او اکنون در کنار خانواده همان پسر مسلمان که عامل اصلی مسلمان شدنش بوده، زندگی می کند.

این دختر تازه مسلمان شده، طی اظهاراتی اعلام کرد که از دین یهود متنفر نیست. وی افزود: بنده به همه ادیان احترام می گذارم اما احساس می کنم که در دین اسلام راحت تر هستم و از همین رو تصمیم گرفتم مسلمان شوم.

لازم به ذکر است که این اولین فرد یهودی نیست که در سرزمین های اشغالی به دین مبین اسلام می گراید. در سال های گذشته و به ویژه پنج سال اخیر بر تعداد افرادی که از دین یهود خارج شده و مسلمان شده اند، افزوده شده و همین امر باعث شده که مقامات مسئول در رژیم صهیونیستی نسبت به این مسأله هشدار دهند.

در پایان یادآور می شود بین سال های 2005 تا 2007 حدود 306 شهرک نشین یهودی رسما از دین یهود خارج شدند. از این تعداد 249 نفر دین مبین اسلام و 48 نفر دین مسیحیت را برای خود انتخاب کردند.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید