گم گشته دیار محبت کجا رود ... و
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۳ : توسط : علی فرهادی

گم گشته دیار محبت کجا رود ...

سرباز شهاب: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی بدان که بد کردم در حقت. که باید حلالم کنی...

شمیم:  اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
             شرمنده ام ...
             شرمنده از ادعای انتظار

حسین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی،مرا نیافتی
             نیافتی! فدای سرت!
             بیا!فقط بیا...

لباس شخصی: . . . سری به هیئت ها بزن
                              شاید لباس مشکی من آنجا بود...
                              شاید توانستی تن بی جان مرا ببینی....

بهار بینا: خیلی منتظرت ماندم تا بیایی و بعد از سلام بگویم
             «مشتاق دیدار»

اعیاع: اگر عاشقت نبود یک فاتحه ، نوازش اهل قبور کن....

راهی: تا ما یافتنی نشویم او آمدنی نمی شود...

آن ذره که به حساب ناید، مائیم...: اگر که آمدی من رفته بودم
                                                    اسیر سال و ماه و هفته بودم
                                                    دعایم کن دوباره جان بگیرم
                                                    بیایم در رکاب تو بمیرم...

وتر: گر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
       این چند نقطه حسرت را پایین چشم های بسته ام خواهید یافت...

بچه های بی پلاک: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی،مرا نیافتی،

آمیرزا: اگر روزی اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی..
          باور کنم !!!!بدنبال من بودی؟؟؟؟؟؟

انار خانوم: آبرویم را بخر
                پیدایم کن

سودای گل: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی 
                   به فدای چشم مستت
                   سر خم می سلامت شکند اگر سبوئی
                   ممنونم که اجازه دادی در هوای انتظارت تنفس کنم و شما رو دوست داشته باشم , بهترینم...

پسر خاک: ... مگر می شود مرا نیابی
                 میان آتش فراقت دست و پامی زنم
                 بیا و بیابم که جوینده یابنده است فدای قدمت

حنان: اگر اجازه ظهور یافتی , مرا نیافتی
          اما دریاب مرا , حتی درون مشتی خاک
          شاید جانی تازه برگیرم و از نو شروع کنم 
          انگاه من پیدا می شوم و تمام گمشده ام را می یابم....
          آنگاه من....

طوبای محبت: اینگونه خطابم کن:
                     هل من ناصرینصرنی...
                     .
                     .
                     .
                     .
                     .
                     شاید حسین حاجت روایم کند.

کریمی: ... بدان که منتظرت هستم هنوز...
                حتی وقتی نیستم....

حنیف: ... بدان
              هرچند من گنه کار بودم
              اما 
              تو را دوست داشتم....


rastin: اگرروزی که اجازه ظهوریافتی، مرانیافتی...
          .
          .
          شرمنده آقا منتظرخوبی نبوده ام...حلالم کنید. همین

احلام: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی
           قلبم را گذاشته ام روی گلدسته ی جمکران ..
           چون می دانستم رویی برای دیدارت نخواهم داشت ..

HamiD: اگر اجازه‌ی ظهور یافتی و مرا نیافتی؛
            همان بهتر که نیابی؛ که جز دردسر چیزی برایت نخواهم بود...
            به کارهای بعد از ظهورت برسی بهتر است!


گمنامه: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی....
            :(
            حتی خیال بی تو بودن میکشد مرا
            کارم به روز جدایی نمیکشد...

دو چشـــــم وقــفــــــ : به یقینم نمی یابی مرا.... تو اما بیا. فقط همین.

خلوت نشین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی...

                     بدان که باید زودتر ازین در انتظارت می‌مُردم؛

                     مرا ببخش که بی تو زندگی کردن را تجربه کردم

عتید...: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی...
            هیچی! بگذار همین نقطه ها بماند!
            گاهی همین سه نقطه دنیا دنیا حرف را آبستن است!...
            نقطه است... کوچک است... اما هرچه باشد از من بزرگتر است!...

تنها: بدان ... من همانم که با همه ی بدی ها زشتی ها...
       
5شنبه ای را به امید جمعه بودم...
       
جمعه ای تا ظهر شوق داشتم...
       
ظهر جمعه ای قلبم از سینه کنده شد...
       
و...
       
عصری تا عشاء به گریه نشستم...
       
و صبح ها
       
ظهر ها
       
و عصرها همان بودم....
       
" با همه ی بدی ها و زشتی ها..."

نقطه: تاپ
          تاپ

          
تاپ
          
تاپ
          
می‌شنوید آقا؟
          
این صدای تقلای قلبی‌ست
          
که به امید جمعه‌ی ظهورتان می‌تپد ...
          
اگر روزی که اجازه ظهور یافتید، مرا نیافتید؛
          
ببخش آقا
          
دست خودم نبوده!
          
حکما
          
این قلب خسته
          
"انا المهدی" را که شنیده‌ست
          
آکنده شده از شوق حضورتان
          
تاب نیاورده ...
          
بی اجازه‌ی شما
          
ایســ تــ ا د ه ...
          
+ شاید هم
          به رسم ادب
          
پیش پای قدم‌های نازنینتان
          
ایســتاده و ایســ تــ ا د ه ...

fateme: اگر روزی اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی. . .
              
فدای سرت مولاجان، فقط بیا
              
مولاجان.. ببخش که لایق دیدنت نبودم
              
ببخش که لایق رسیدن به زمان موعود نبودم
              
ببخش که فقط ادعای انتظار داشتم مولاجانم ...

فدائی ولایت: اگر مرا نیافتی ، بدان یک عمر دنبالت گشتم ولی پیدایت نکردم
                    غافل بودم که وظیفه ام گشتن نبود بلکه اطاعت بود
                    چه تو باشی و چه نباشی!

مادر اردیبهشت: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی ...
                         بدان که همیشه‌ی جمعه ها به یادت بودم.

اردیبهشت: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی ...
                  سلامِ این زمستانی‌ترین مدعی انتظارت را برسان به او که نگاه اش اردی‌بهشتِ محض است ...
                  به حضرت مادر (سلام الله علیها)

..:: یادآن صبح طلایی ::.. : اگر روزی ظهور کردی و مرا نیافتی
                                       مرا؟
                             یعنی مرا می شناختی؟
                                       یعنی من هم در چشم تو عددی بودم؟

                             من و این همه خوشبختی؟...محاله؟
                             بیا و نامه های مرا از بایگانی گوگل در بیاور...شب به گلستان تنها منتظرت بودم...
                                       
باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم
                             منتظرت بودم
                             منتظرت بودم...

می خواهم با تو باشم: من که عددی نیستم...تو فقط بیا، مرگ من، بیا،خاک بشم پوسیده بشم، غبار بیابون ها بشم
                                   
برگی آواره بشم در باد، دوباره برگردم به عدم که حتی خدا هم نشانی ام را پیدا نکند
                                   
تو فقط بیا...نشانی ات را عیان کن...نشان از هیچ کس مجوی
                                   
فقط بیا...

نسیم: کنون رفتی...
           بیا برگرد و گو تقدیرِ بی فانوسی ِ آن عابر شبگردِ در ظلمت چه خواهد شد؟

زمزم: اگر روزی که آمدی و مرا نیافتی,
          اگر مرده بودم که هیچ!
          اگر زنده بودم ولی,ببخش!نمی دانم کارم به کجا خواهد رسید!
          اما بدان روزهایی هم بود که انتظارت را کشیده بودم و نیامدی...

بیدق: شما را به خدا کمی بیشتر بگردید...آخر مگر می شود؟!

گمنام: ... صدایم کن! حتماً همان دور و بر هایم

.: MHS :. : آقا جان ...
                 اگر تو آمدی من رفته بودم ...
                 اسیر سال و ماه و هفته بودم ...
                 تو دعایم کن ، دوباره جان بگیرم ...
                 بیایم در رکاب تو بمیرم ....
                 مهدی جان ... 
                 تو دعایم کن ... تو ...

عارف حسین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
                     بدان همانی‌ام که می‌خواندم: یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید

آبِق: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی...
        در حقیقت این من بودم که به خدمتت نیامدم ، حضرتم...
        پشت دیوار دنیا ماندم و گم شدم؛
        ندیدم که تو از ابتدا حاضر بودی
        به راه نیامدم تا از راه بیایی...

زهرا اکبری: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
                   امیدورام که سربازی کرده باشم آنقدر که بیایی و بگویی"اینَ زهرا"....

ماری: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی
          بدان که من یک مدعی انتظار بیش نبودم پس حلالم کن... دعایم کن.. که دعای تو خوب است مرا

بچه های مسجد کیهانی: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
                                       نه نه خدا نکند

سیده فاطمه: اگر نبودم....اگر دیدنی نبودم.....بدان انتظارت را بوسیدم گذاشتم کنار....
                  دعای آمدنت انتظارهای عجب آوری در من زنده کرده بود.....بهتر!....
                     که منتظری خودشیفته
                     
دیدن ندارد....

l[hin: مرا جدائی از کوی تو...خدا نکند...

مجاهد: به پهنای صورت خیس شده است پوستم...
            یعنی اگر مرا نیابی رفته ام گم شده ام؟!؟!
            یا در برزخ در جهنمم؟چون اگر از یارانت بود رجعت میکردم"ان حال بینی و بینه الموت..."
            و حتی اگر دلم مرده بود"وارحم استکانتنا بعده"نتیجه داده بود...
            مرا جدائی از کوی تو خدا نکند...

            ببخشید اگر مانع ظهورم آقا...
            شما برگردید...من هم نبودم،نبودم!

سید جواد: منتظرت می مانم تا بیایی دنبالم

نادم: بدان در باتلاق رکودم دارم دست و پا می زنم...
        و می دانم نه توا را نیازی به سست عنصری چون من هست...که تو را یاران باوفای گمنام زیاد است!!!
        و نه مرا امیدی به حرکت این پاهای زنگار گرفته ی دنیایی...
        مرا دریاب...مرا دریاب تا بفهمم تو آمده ای و من نیامدم...
        می دانم! با این کوله سنگین تباهی نمی شود، مگر...
        مگر دست فاطمی تو من را تکان دهد...
        العجل العجل، یا مولای یاصاحب الزمان

فقیر: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
         به خاطر غفلت و گناهان امروز من است ...
         آقای من
         
می‌دانم وصله‌ی ناجوری هستم برای شما ،
         اما اگر راهم ندهید محال است به راه بیایم ..
         شما هنوز زهیر می‌خواهید
         حر را می‌پذیرید
         و برای حبیب نامه می‌نویسید ..
         می‌شود دستی بر این دل سیاه بکشید... ؟
         می‌شود آقاجان ؟

جناب ما: دل مرده ام قبول!
              ولی ای مسیح من؛ یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن...

خندیشه: اگر روزی که آمدی و مرا نیافتی
               اگر زنده بودم که آتش بزن پر سیمرغ را

               و اگر زنده نبودم بدم، دم مسیحایی را...

philo-rachell: اگر مرا نیافتی:ای کاش آن گونه بوده باشم که از میانه‌ی قبرم برخیزم
                       در جستجویت بشتابم
در رکابت باز بمیرم

آن ذره که به حساب ناید، مائیم...: "می‌شود دستی بر این دل سیاه بکشید... ؟می‌شود آقاجان ؟"
                                                 یعنی میشه ما هم هدایت بشیم؟
یه منتظر واقعی؟

معین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی . . .اراده کن بیابم َت.

حسن عزتی: اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی . .
                     اللهم ان حال بینی و بینه الموت، الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری . .
                     بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری
                     کفنم پاره کنم زندگی از سر گیرم
                     اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

عاشق شهادت: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
                         بدان از شوق دیدارت در دم جان داده ام

رسا: مانده ام آقاجان بگویم خدا نیارد آن روز را یا ...
        آقاجان شما بیا
        برای آفریقایی های پوست به استخوان چسبیده
        برای آمریکایی های تبدیل به ابزار شده
        برای اروپایی های به خواب رفته

        من هم اگر به دردت نخورم
        امیدوارم که حداقل سر راهت را نگیرم
        آقا دوستت دارم

پابرهنه.ر.م: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
                  + من صبح و تو خورشید
                  چو خاهی که نمانم...
                  نزدیک تر آ تا نفسم زود بر آید...../حجاب بودنم را تاب بیاورم چگونه آقا...
                  +بر سر تربت
                  بی می و مطرب منشین
                  تا به بویت ز لحد
                  رقص کنان برخیزم............
                  + 
                  قربان "وفا"تم
                  به "وفاتم" قدمی نه
                  تا "بوت" کنم بوی تو از رخنه ی "تابوت"...................
                  شرمندگی که گفتن ندارد!

ابرار: اگر روزی که اجازه ظهور یافتیف مرا نیافتی...
        بدان دستم بسته بود با گناهانی که از آنها در وقت نظرت بر خودم شرم داشتم.
        بد کردم میدانم.اما آقا جان اگر به تو نگویم به که بگویم که دستم را بگیر...............
        آقاادرکنی گناه و جوانی و غفلتم باهم در دره ی سقوطم افکنده اند.

زح: اگر روزى که اجازه ى ظهور یافتید، ما را نیافتید،
      سرى به این وبلاگ بزنید..
      ببینید تصوّر آن روز، چه کرده با دل هامان ! حال آن روزمان را، از اینجا بخوانید..
      ببینید ما اینجا، یک بار براى چنین روزى، داغدار شده ایم،
      دو بار َش را نپسندید..

فاطمه: اگر روزی اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی ...
            حقم است ... حقم همین است که در دنیای ظلمانی خودم ،
            ماه را نبینم ..
            خورشید را نبینم .. آسمان ِ اجابت ِ تو را نبینم ..
            حق ِ این همه سستی من همین نالایقی ست که می بینی و مرا نمی یابی..

فکر و ذکر: آقا جان اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی...
                بدان که در سنگلاخ زندگی گم شدم، اما امیدم به توست که پیدایم کنی...

سعی می کنه عبدالله باشه...: آن وقت چه خاکی به سرم بکنم...
                                              یعنی تمام عمرم هیچ... پوچ...
                                              الان! دعا میکنم که هرگز این اتفاق. واتفاق های منجر به این اتفاق. نیفتند
                                              دستم به دامنت مادر

معمار: اگر اجازه ظهور یافتید و مرا نیافتید...
           بدانید جمع نقیضین بودیم من و ظهور شما...

سید یوسف: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی ...
                    .
                    .
                    .
                    آقا جان ، شما را چه کاریست با بنده عاصی و گنهکار ...

م: آقا گناه روزی چشم مرا گرفت...

آبِق: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
        برگرد 
        و نگاهم کن
        و یک جمله بگو:
        تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟

جواد: بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر 
         کز آتش درونم دود از کفن برآید

هانیه سادات: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
                      محبت شما بود و نبود ندارد
                      از همان زیر دوستتان داریم...

سجاد شاکریـ: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
                      بدان آن قبری که رویش حک کرده اند: "عاشق ناکام"، قبر من است؛
                      چرا که همه ی کام عاشق در وصال معشوق است و من به وصالت نرسیدم
                      پس به قرائت فاتحه ای میهمانم کن ..

راحیل: آقا جان! اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی...
           بدان که خودم را نیافتم تا تو را بیابم
           ...پس گم شدم
           گمراه...
           دعا کن نشود آقای من!

باران: اگر روزی اجازه ی حضور یافتی
          سراغی هم از من بگیر

عبور: ... خوب می دانید که .. سایه ی معشوق اگر افتد بر عاشق ....
             حالیا شرح وصالت نیستی ست! ..
             که بلاهای وصال ِ تو کم از هجران نیست! ..

ارحم الرحماء: اگر روزی اجازه ظهور یافتی ، مرا نیافتی 
                     یک بار صدایم کن 
                     تا آرزو بر دلم نماند که مولایم حتی به قدر یک صدا زدن هم قبولم نکرد ...

توابین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی...
           بدون من همونی هستم که مدعی بود عاشقته...

رنج و گنج: اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی
                ای کاش روی قبرم بنویسی این سیصدوچهاردمی بود...

                اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی
                بدان که رنج ما به امید گنج چشمان شما بود....

                اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی
                اگر مرا نیافتی، 
                بیشتر نگرد، 
                پنهان شده ام،
                 روی نگاه کردن به چشمانت را ندارم...

                اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی
                به مادرم فاطمه نگو،
                شرمنده اش نشوم...

شایان: اگر روزی که اجازه ی ظهور یافتی ، مرا نیافتی 
            بدون که خیلی گریه کردم ، با اینکه میدانی
            اصلا عجیب ترین عشق زمینی ، داستان توست
            عاشق هایی که ندیده عاشق معشوقشان شده اند

حیّان: اگرچه من وتو بهم نمی آییم...
          بالاخره که تو می آیی
          من آن قدر می دوم که به تو برسم ...
           می رسم؟
          نمی دانم !
          لابدصدایم که مثل همیشه به تو می رسد...
          لابد تو هم دلت نمی آید که به تو نرسم 
          لابد...پیدایم می شود...پیدا می شوم...لابد

عین لام: مگر می شود
              امام بود و
              کسی را نیافت...!
              همین حرفها
              ظهورت را افسانه کرد!

/ پنجـــره باز /: اگــر روزی اجـازه ی ظهور یافتی / مرا نیافتی 
                       .
                       .
                       .
                       خود کرده را تدبیری نیست // باید دهان کجی کنی و به نظاره بنشینی //
                       آن روز حالم چنین است ارباب //

حسین: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی...
            . 
            .
            .
            چقدر جار زدم که دوستم داری
            بیا مقابل مردم مرا خراب نکن

مطهره: آقا جان! اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی...
            فقط بدان عاشقت بودم...گرچه لایقت نبودم...

سید: اگر مرا نیافتی
         بیا زیر همان شمعدانی هایی که برای آمدنت آب شان داده بودم
         کلید زیر گلدان است فقط سریع تر بیا،من بی تو نمی خواهم مرده بمانم

leyla: جاده هنوز انتظار تو را میکشد....
          چه صبور است دل سیمانیش...
          اما کاش میدانستی چشمان دوخته به جاده
          بی تابند!
          اگر روزی اجازه یافتی و مرا.......
          بدان روزی اینجا آمدم،این همه عاشق دیدم،
          و خجل شدم!

دختر هابیل: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی...

                   حلال کن...

121: یا سلام
        اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی...!
        مولاجان
        قرارمان که یادت هست
        باشد طواف آخرمان در طواف پای حسین(علیه السلام)
        والسلام

خاک باران خورده 14: اگر روزی اجازه ظهور یافتی ، مرا نیافتی 

                                در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند گر تو نمیپسندی تغییر ده قضارا

گلشن: اگر مرا نیافتی، فدای سرت، 
            عجله کن مهدی جان، که دنیایی یتیم نبودن توست..

عابر پیاده: بیخیال این "اگر"ها...
                روزی که اجازه ی ظهور یافتی 
                مرا بیاب...به حرمت اشکی که برای "حسین" ریختم
                حتی به ریا...

rahi: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی، مرا نیافتی
         عنایتی کنید این عبد را 
         دم تان مسیحایی است آقا
         من که حیران تو حیران تو ام می دانم...

دخترک بارنی: مولای من 
                      دعا کن نرسد روزی که تو باشی و
                      من
                      در رکاب ِ غفلت ...
                      دعا کن هرگز آن روز نرسد یا مولا ...

سیمرغ: بدان که خواستم بر عهدی که در دعای عهد خوانده بودم پای‌بند باشم
             و از قبرم بیرون بیایم در حالی که کفنم را به کمر بسته و آماده‌ی پیکار در رکاب تو باشم
             اما حالا که نیامده‌ام یعنی ...

ع.اسلامی/تریبون دانشجویی: اگه روم بشه که چیزی بگم و اگه باز روم بشه...
بدان که با دست تهی آمده ام عیبی نیست /عیب است که با دست تهی برگردم...

تاریک روی: لایق وصل تو که من نیستم.

مرا بین باز هم نگاه کن..

شاید در آرزوهای دور و دراز و سراب گونه دنیا

و یا شاید

در حال بازی با سرگرمی های دنیایی پیدایم کن...

پیدایم کن و از این چاه ظلمانی بیرونم بکش اقا

ظلمانی: چه بهتر که نیابی!!!!
اما من کوچه به کوچه پشت سرت می آیم و پنهانی دیدگانم را با قامتت بیمه میکنم از اتش جهنم..

فاطمه: اگر نیافتی بدان؛
فاطمه قلبش را روی قبر شهید گمنامش بنهاده
و جوارحش را بر سر راهی گذاشته که تو قدم بگذاری..

چرا که چشمانم روی دیدن تو را ندارد.از خجالتت تنها قلبم آب نشد..

.
.
.

ان را هم به امانت برایتان گذاشته ام...
نشانی قلب سیاه من:
بهشت زهرا/قطعه 40/ردیف 104

پابرهنه.ر.م: لب ما و قصه ی زلف تو؟
چع توهمی!
چه حکایتی.....
تو وسر زدن به خیال ما؟
چه توهمی........چه عنایتی!

فروردین: اگر روزی اجازه ظهور یافتی و مرا نیافتی

ببخش!
و میدانم که می دانی در نیامدنم غرض نبوده، که انقدر نفهمیدم که چگونه باشم که در رکابت باشم!
اشک هایم گواه باشد...

دهقانی: واقعا التماس میکرد. کارش از ترس گذشته بود. ترس اینکه بیاد و نباشه.
یادمه بچه بودم، شنیدم یکی گفت:

تو، "بیا"
ما نبودیم هم خیالی نیست!

پرواز: بدان که از خجالت است که نیستم.
شرمنده که امروز هم پیمان شکستم.
دعایم کن...

داش امین: باشرمندگی از ضعف خودم میگم به آقا : ..........
در کوی نیکنامان ، ماراگذر ندادند
گرتو نمی پسندی تغییر ده قضا را ...

حامی: رویی برا دیدنت نیست...

محمد: اگر روزی اجازه ظهور یافتی 
مرا نیافتی
بدان به زیر خاکم وهنوز نرفته ای از خیال من

تب کرده: ... قعر چاهم

الهام: اگر روزی اجازه ظهور یافتی مرا نیافتی
ببخش که سالها تنها به زبان صدایت میکردم ولی در دل...

یک: اگر روزی که اجازه ظهور یافتی،مرا نیافتیسری هم به چراغ شکستگان دیروز بزن من هم منتظرت بودم.....